Start    Om Mats Carlsson    Kommande uppdrag    Tidigare uppdrag    Repertoar    Recensioner    Lyssna    Bilder    Kontakt
  
English
  Repertoar

        Operaroller:
  • Romeo (Romeo och Julia av Gounod)
  • Hertigen (Rigoletto)
  • Alfredo (La Traviata)
  • Hippolythe (Hippolythe et Aricie av Rameau)
  • Don José (Carmen)
  • Pinkerton (Madame Butterfly)
  • Radames (Aida)

    Övriga verk:
  • Bach - h-moll mässan
  • Bach - Juloratoriet
  • Bach - Johannespassionen
  • Bach - Matteuspassionen
  • Bach - Magnificat
  • Bach - Kantat nr 106 Actus tragicus
  • Bach - Kantat nr 62 Nun komm der Heiland
  • Beethoven - Fantasie op.80

  • Beethoven - 9:e symfoni
  • Debussy - L´enfant Prodigue
  • Mendelssohn - Elias
  • Mozart - Requiem
  • Mozart - c moll mässan
  • Haydn - Skapelsen
  • Händel - Messias
  • Rossini - Petit messe sollenelle
  • Saint-Saens - Requiem
  • Saint-Saens - Juloratorium
  • Janácek - Glagolitisk mässa
  • Janácek - En försvunnens dagbok
  • Schütz - Jesu 7 ord på korset
  • Verdi - Requiem